MODELE 3D


Na tej stronie zaprezentowana jest wizualizacja trójwymiarowych modeli geologicznych z wykorzystaniem technologii VRML. Wykorzystany do wizualizacji system Cortona 3D umożliwia właściwą pracę w systemie Windows na przeglądarkach internetowych: obecnie przetestowane i działające wersje to Firefox 4, Internet Explorer 8, Google Chrome i Opera. Prosimy zainstalować najnowszą wersję dodatku CORTONA, a w czasie procesu instalacji wybrać DirectX. Użytkowników innych systemów i przeglądarek przepraszamy za niedogodność.

Do obsługi modułu 3D prezentującego trójwymiarowe modele geologiczne niezbędny jest dodatek - plug-in CORTONA VRML Client

Jeśli widzisz po prawej stronie ruchomy napis Geo3D niezbędny dodatek jest zainstalowany. Jeśli nie to wejdź na stronę CORTONA w celu zainstalowania plug-in'a.

Przestrzenny model budowy geologicznej Polski w interwale głębokości od -500 do -6000 m n.p.m.

Model opracowany w Państwowym Insytucie Geologicznym przy współpracy z szerokim gronem polskich kartografów wgłębnych. Opracowanie powstało na bazie map scięcia poziomego (Z. Kotanski, 1997) uszczegółowionych o nowe dane z profiów głebokich wierceń.
Opracowanie numeryczne modelu w programie GeoGraphix: Zbigniew Małolepszy 2003-2005


Trójwymiarowa mapa geologiczna warstw dewonu i karbonu.

Opracowanie w programie Gocad: Krzysztof Czuryłowicz, PIG-PIB 2012


Model antykliny

Ćwiczeniowa trójwymiarowa mapa geologiczna antykliny


Model synkliny

Ćwiczeniowa trójwymiarowa mapa geologiczna synkliny


Model uskoku normalnego zrzutowego

Ćwiczeniowa trójwymiarowa mapa geologiczna warstw rozciętych uskokiem normalnym zrzutowym


Trójwymiarowa mapa geologiczna czwartorzedowych poziomów wodonośnych w rejonie Fargo w Północnej Dakocie, USA

Model opracowany w Insytucie Geologicznym stanu Minnesota dla potrzeb gospodarki zasobami wód podziemnych na pograniczu Połnocnej Dakoty i Minnesoty w dolinie Rzeki Czerwonej. Opracowanie powstało w oparciu o interpretację budowy geologicznej na wykonaną na bazie 12 tys wierceń na równoleżnikowych przekrojach w wykreślonych co 500 m.
Opracowanie numeryczne modelu w programie GoCad: Zbigniew Małolepszy 2005


Trójwymiarowy model lądolodu antarktycznego

Model opracowany na bazie danych topogradicznych, batymetrycznych oraz pomiarów głębokości podłoża lądolodu na Antarktydzie. Umożliwia wirtualne usunięcie bryły lądolodu jak również wód oceanów okalających szósty kontynent. Prezentuje miąższość lodu pokrywającego Antarktydę w 98%.
Opracowanie numeryczne modelu w programie EarthVision: Zbigniew Małolepszy 2007


Trójwymiarowa mapa geologiczna monokliny rozciętej uskokami

Ćwiczeniowa mapa geologiczna z "Atlasu do ćwiczeń z kartowania geologicznego" (Alexandrowicz 1959)

Prezentuje monolkinalnie zapadające warstwy rozcięte trzema sub-równoleżnikowymi uskokami równoległymi do biegu warstw.
Opracowanie w programie EarthVision: Barbara Oleksy i Grzegorz Pawlusek 2006


Trójwymiarowa mapa geologiczna brachyantykliny rozciętej uskokiem.

Ćwiczeniowa mapa geologiczna prezentująca obraz intersekcji brachyantyliny rozciętej uskokiem z powierzchnią terenu o urozmaiconej rzeźbie.

Opracowanie w programie EarthVision: Zbigniew Małolepszy 2007
Dodano do serwisu 29 sierpnia 2007