3D MODELS


This page presents three-dimensional visualisation of geological models applying VRML technology. Cortona system was applied to visualisation and it enables proper work under Windows. Following web browser were tested for display of the model Firefox 4, Internet Explorer 8, Google Chrome and Opera. Please install the newest version of CORTONA plug-in and choose DirextX prompted during the installation. We are sorry for the inconvenience caused to the users of other systems and browsers. Below, there is a list of applicable models.

The plug-in CORTONA VRML Client is necessary to use 3D module presenting three-dimensional geological models.

If spinning text “Geo3D” is visible on the right the necessary plug-in is properly installed. If not please go the CORTONA web page to install it.

Spatial model of the geological structure of Poland at the depth interval from -500 to – 6000 m a.s.l.

The model prepared at the Polish Geological Institute in cooperation with a large group of Polish subsurface cartographers has been based on a horizontal slice maps (Z. Kotanski, 1997), with detailed new data from deep drilling profiles
Preparation of a numeric model by means of a GeoGraphix programme: Zbigniew Małolepszy 2003-2005


Model antykliny

Ćwiczeniowa trójwymiarowa mapa geologiczna antykliny


Model synkliny

Ćwiczeniowa trójwymiarowa mapa geologiczna synkliny


Model uskoku normalnego zrzutowego

Ćwiczeniowa trójwymiarowa mapa geologiczna warstw rozciętych uskokiem normalnym zrzutowym


Trójwymiarowa mapa geologiczna czwartorzedowych poziomów wodonośnych w rejonie Fargo w Północnej Dakocie, USA

Model opracowany w Insytucie Geologicznym stanu Minnesota dla potrzeb gospodarki zasobami wód podziemnych na pograniczu Połnocnej Dakoty i Minnesoty w dolinie Rzeki Czerwonej. Opracowanie powstało w oparciu o interpretację budowy geologicznej na wykonaną na bazie 12 tys wierceń na równoleżnikowych przekrojach w wykreślonych co 500 m.
Opracowanie numeryczne modelu w programie GoCad: Zbigniew Małolepszy 2005


Trójwymiarowy model lądolodu antarktycznego

Model opracowany na bazie danych topogradicznych, batymetrycznych oraz pomiarów głębokości podłoża lądolodu na Antarktydzie. Umożliwia wirtualne usunięcie bryły lądolodu jak również wód oceanów okalających szósty kontynent. Prezentuje miąższość lodu pokrywającego Antarktydę w 98%.
Opracowanie numeryczne modelu w programie EarthVision: Zbigniew Małolepszy 2007


Trójwymiarowa mapa geologiczna monokliny rozciętej uskokami

Ćwiczeniowa mapa geologiczna z "Atlasu do ćwiczeń z kartowania geologicznego" (Alexandrowicz 1959)

Prezentuje monolkinalnie zapadające warstwy rozcięte trzema sub-równoleżnikowymi uskokami równoległymi do biegu warstw.
Opracowanie w programie EarthVision: Barbara Oleksy i Grzegorz Pawlusek 2006


Trójwymiarowa mapa geologiczna brachyantykliny rozciętej uskokiem.

Ćwiczeniowa mapa geologiczna prezentująca obraz intersekcji brachyantyliny rozciętej uskokiem z powierzchnią terenu o urozmaiconej rzeźbie.

Opracowanie w programie EarthVision: Zbigniew Małolepszy 2007
Dodano do serwisu 29 sierpnia 2007