PUBLIKACJE


PUBLIKACJE WŁASNE

NITA J., MAłOLEPSZY Z., CHYBIORZ R., 2007. Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeźby terenu i interpretacji budowy geologicznej. Prz. Geol. vol. 55, nr 6: 511-520. tekst

MAŁOLEPSZY Z., 2005. Three-Dimensional Geological Maps. In: Ostaficzuk S. (Ed.), The Current Role of geological Mapping in Geosciences, NATO Sciences Series, vol. 56, pp. 215-224, Springer. streszczenie

MAŁOLEPSZY Z., 2005. Three-Dimensional Geological Model of Poland and its Application to Geothermal Resource Assessment. Geological Survey of Canada, Open File 5048: 47-50. tekst

KELLER G., MATILE G., THORLEIFSON H., MAŁOLEPSZY Z., 2005. 3D Geological Model of the Red River Valley Central North America. Geological Survey of Canada, Open File 5048: 35-38. tekst

THORLEIFSON H., BERG J., TIPPING R.G.,MAŁOLEPSZY Z. HARRIS K.L., LUSARDI B.A., SETTERHOLM D.R., ANDERSON F.J., 2005. 3D geological modeling in support of ground water inventory in the Fargo-Moorhead region, Minnesota and North Dakota. Geological Survey of Canada, Open File 5048: 97-100.tekst

MAŁOLEPSZY Z., MORIN P., MARSH B., SOUTER B., PETERSON D., 2005. Development of T>hree-Dimensional Geologic Model as Spatial Framework for Study of the Ferrar Magmatic System, Dry Valleys, Antarctica, Eos Trans. AGU, 86(52), Fall Meet. Suppl., Abstract V13H-02.

PIOTROWSKA K., OSTAFICZUK S.,MAŁOLEPSZY Z., ROSSA M., 2005. The numerical spatial model (3D) of geological structure of Poland - from 6000 m to 500 m b.s.l. Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 10/2: 961-966. tekst

NITA J.,MAŁOLEPSZY Z., 2004. Metody usprawnienia wizualizacji i interpretacji powierzchniowej budowy geologicznej. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynpotyka i Geotermia, nr 3: 39-44. spis treści

MAŁOLEPSZY Z., 2003. Wielowymiarowa kartografia geologiczna. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynpotyka i Geotermia, nr 6: 39-42. spis treści


INNE PUBLIKACJE

Three-Dimensional Geological Mapping for Groundwater Applications Workshops
2001, 2002, 2004, 2005, 2007

Exploration 2007

Moscow University Geology Bulletin 2007

GeoBerlin 2006

Geomodeller 1997-2006

Digital Mapping Techniques 2005

3D Modeling and Visualization 2004

FOSS GRAS GIS 2004

DeKemp 2000

3D Structural Geology 1999